Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. We hebben ons privacy beleid bijgewerkt om u meer informatie te geven over hoe Compleet Drukwerk uw privacy beschermt, waaronder informatie over hoe u uw rechten op deze gegevens kunt uitoefenen. Zie hieronder om het privacy beleid te lezen.

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Compleet Drukwerk omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van website van Compleet Drukwerk en contacten van Compleet Drukwerk. Op het moment dat u uw gegevens aan Compleet Drukwerk verstrekt, stemt u in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

1. Compleet Drukwerk kan de volgende gegevens van de gebruiker verzamelen en registreren:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens voor factuur, zakelijk en/of privé
 • E-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • Digitale bestanden.
2. Wanneer verzameld Compleet Drukwerk uw gegevens.

Compleet Drukwerk verzameld gegevens van u onder andere op het moment dat u een e-mail aan ons stuurt of het moment dat u telefonisch of schriftelijk, anders dan via de mail, gegevens aan ons doorgeeft. Ook verzamelen wij data via de website voor onze statistieken.

3. Doeleinden verzamelen persoonsgegevens
 • Uw offerte aanvraag afhandelen;
 • Verzending van uw bestelling;
 • Administratieve doeleinden;
 • U informeren over een aanvraag die u via de mail, telefonisch of op andere schriftelijke of mondelinge wijze bij ons heeft opgevraagd;
 • Het optimaliseren van onze website door het verzamelen van analytische gegevens.
4. Gebruik van cookies

De website van Compleet Drukwerk maakt gebruik van cookies. U kunt hier kijken welke cookies wij gebruiken.
Mocht u de verstrekte informatie over ons cookiebeleid niet vertrouwen, dan kunt u de cookies handmatig uitschakelen of verwijderen? Dit kan u doen via uw browserinstellingen.

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in de browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in de browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden
 • U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit de browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.
5. SSL Certificaat

Wij maken op onze website gebruik van een SSL Certificaat. Hiermee is de verbinding tussen uw computer en onze server versleuteld.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

Uw NAW gegevens worden aan derden verstrekt als u er voor kiest om uw verzending te laten afleveren op het door u gekozen adres. Uw bestandsgegevens worden verstrekt bij het aanbieden van de bestelling bij de betreffende verwerker. We geven uw gegevens voor orderverwerking gedeeltelijk door aan dienstverleners in het buitenland. Als passende waarborg voor de rechtmatigheid van de doorgifte van gegevens hebben wij orderverwerkingsovereenkomsten en voor zover vereist EU-standaardovereenkomsten conform art. 46 lid 2 onder c AVG afgesloten met de orderverwerkers. Wilt u deze overeenkomst inzien, dan kunt u deze opvragen via info@compleetdrukwerk.nl.

7. Verstrekking van documenten en foto’s

Als u uw drukwerk onder heeft gebracht bij Compleet Drukwerk, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Voor foto’s waar personen op staan moet u zelf toestemmingsformulieren hebben en bijhouden. Dit geldt ook voor inhoudelijke tekst met verwijzingen naar of gegevens van derden. Dit geldt ook als u ons de opdracht heeft gegeven om de foto’s op internet op te zoeken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele claims op beeldrechten.

8. Bewaren van persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens en bestanden minimaal 1 jaar. U hebt het recht om vergeten te worden en dit kunt u aan ons laten weten. Wij verwijderen uw bestanden en persoonlijke gegevens dan uit ons systeem. De uitzondering hierbij zijn uw facturatiegegevens, deze moeten wij bewaren volgens de richtlijnen van de belastingdienst.

Als u meer dan een jaar geen bestelling bij ons heeft geplaatst dan kan het zijn dat wij uw bestanden hebben verwijderd. Mocht u op voorhand aangeven dat wij uw gegevens onbeperkt mogen bewaren dan zullen wij daar rekening mee houden.

9. Veiligheid

Compleet Drukwerk doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn en heeft daarvoor passende maatregelen genomen. We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om uw gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

10. Privacy Statement wijzigen

Compleet Drukwerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van Compleet Drukwerk te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

11. Contacteer ons

Kijk voor onze contactgegevens op www.completewebsite.nl Als u vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy, kunt u contact opnemen via de mail: info@completewebsite.nl